studio
zdravého pohybu

taneční a pohybové aktivity
pro všechny, kdo milují pohyb

taneční kurzy pro dospělé FB

STORNO FORMULÁŘ

Vážení klienti,

pokud jste se přihlásili do kurzu pořádaného tanečním a pohybovým studiem STABIL STUDIO, s.r.o., se sídlem Chládkova 22c, 616 00 Brno, IČ: 277 27 068, a nyní chcete svou závaznou přihlášku stornovat, vyplňte prosím následující formulář. Storno přihlášky, resp. zrušení objednaného místa, se řídí obchodními podmínkami tanečního a pohybového studia STABIL STUDIO, s.r.o., které jsou uvedeny na www.tanecniskolabrno.cz a www.stabilstudio.cz (dále jen „Obchodní podmínky“). Máte-li již uhrazené kurzovné, vyplněný formulář slouží jako podklad pro vypořádání platby.

Kurz, který chcete stornovat (číslo kurzu, název kurzu) :

Jméno

 

Příjmení

 

e-mail

 

Telefon

 

 

Kurz ještě nezačal

 

Kurz již probíhá – k dnešnímu datu proběhlo

 

lekcí

Mám již uhrazené kurzovné a chci platbu :

 

1. Převést do dalšího kurzu

Lhůta pro vyčerpání převedeného kurzovného je 1 rok od doručení tohoto formuláře pořadateli. Jednou převedené kurzovné již nelze znovu převádět ani vrátit. Při převodu kurzovného se neodečítají žádné stornopoplatky.

 

2. Vrátit se stornopoplatky dle Obchodního podmínek

 

3. Vrátit bez stornopoplatků s odečtením administrativních poplatků

Tuto variantu lze zvolit pouze z důvodu vážných zdravotních důvodů – onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoli pouze části.

 

Vrátit na účet číslo:

 

Prohlašuji, že jsem seznámen/a s obchodními podmínkami tanečního a pohybového studia STABIL STUDIO, s.r.o., které jsou uvedeny na www.tanecniskolabrno.cz a www.stabilstudio.cz a z nich vyplývajícími stornopodmínkami. Žádám tímto o zrušení objednaného místa v kurzu, který jsem specifikoval/a na začátku tohoto formuláře. Pokud je kurz celý nebo z části zaplacený, souhlasím s odečtením stornopoplatků a vrácením zbývající časti kurzovného na účet, který jsem specifikoval/a v tomto formuláři a beru na vědomí, že rozhodující datum pro výpočet vrácené/převáděné části kurzovného je datum doručení tohoto vyplněného formuláře na email info@stabilstudio.cz.

datum

 

podpis

 

 

Co je nového

 • DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  prosinec 2023

  Číst dál

 • AKTUALITY na Facebookové stránce

  říjen 2023

  Číst dál

 • Taneční kurzy pro ženy

  Taneční kurzy pro ženy

  říjen - prosinec 2023

  Číst dál

Všechny aktuality
Statika.stabilstudio.cz

nový web o naší další činnosti

Předmětem činnosti Stabil studia nejsou jen pohybové a taneční aktivity,ale i činnost, která se zabývá stabilitou staveb, prezentuje se přesnými výpočty a jasnými doporučeními.

Pokud budete mít čas objevit druhou tvář naše studia, otevřete si nové stránky: https://statika.stabilstudio.cz/

©2017 - STABIL STUDIO, s.r.o. - Taneční škola Brno, Kurzy a lekce cvičení Brno | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek