studio
zdravého pohybu

taneční a pohybové aktivity
pro všechny, kdo milují pohyb

taneční kurzy pro dospělé FB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas poskytovateli služby, aby ve smyslu 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“)
 • zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • případně v souladu s dalšími právními předpisy, 

zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 • objednávky služeb, uzavření smlouvy a poskytování sjednaných služeb,
 • fakturačních a transakčních údajů
 • informací ze vzájemné komunikace 

Zároveň uděluji souhlas s pořízením a následným užitím audiovizuálních záznamů a fotografií mé osoby, které budou pořízeny v průběhu lekcí (o pořízení těchto záznamů budou účastníci informováni na začátku lekce). Tyto záznamy mohou být použity za účelem propagace tanečního a pohybového studia STABIL STUDIO, s.r.o.

Tyto údaje budou zpracovány po dobu projednání smluvního vztahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu. 

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@stabilstudio.cz nebo dopisem na kontaktní údaje společnosti STABIL STUDIO, s.r.o., Chládkova 22c, 616 00 Brno. 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno poskytovatelem služby. 
 1. Beru tímto na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele služby nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Brně dne ………………………                               ……………………………………..

                                                                                           jméno a příjmení / podpis

Co je nového

 • DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  prosinec 2023

  Číst dál

 • AKTUALITY na Facebookové stránce

  říjen 2023

  Číst dál

 • Taneční kurzy pro ženy

  Taneční kurzy pro ženy

  říjen - prosinec 2023

  Číst dál

Všechny aktuality
Statika.stabilstudio.cz

nový web o naší další činnosti

Předmětem činnosti Stabil studia nejsou jen pohybové a taneční aktivity,ale i činnost, která se zabývá stabilitou staveb, prezentuje se přesnými výpočty a jasnými doporučeními.

Pokud budete mít čas objevit druhou tvář naše studia, otevřete si nové stránky: https://statika.stabilstudio.cz/

©2017 - STABIL STUDIO, s.r.o. - Taneční škola Brno, Kurzy a lekce cvičení Brno | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek