Stabil Studio
nabízí

lekce cvičení, kurzy cvičení,
taneční kurzy pro ženy, taneční kurzy pro dospělé

taneční kurzy pro dospělé FB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas poskytovateli služby, aby ve smyslu 
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“)
 • zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • případně v souladu s dalšími právními předpisy, 

zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 • objednávky služeb, uzavření smlouvy a poskytování sjednaných služeb,
 • fakturačních a transakčních údajů
 • informací ze vzájemné komunikace 

Zároveň uděluji souhlas s pořízením a následným užitím audiovizuálních záznamů a fotografií mé osoby, které budou pořízeny v průběhu lekcí (o pořízení těchto záznamů budou účastníci informováni na začátku lekce). Tyto záznamy mohou být použity za účelem propagace tanečního a pohybového studia STABIL STUDIO, s.r.o.

Tyto údaje budou zpracovány po dobu projednání smluvního vztahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu. 

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@stabilstudio.cz nebo dopisem na kontaktní údaje společnosti STABIL STUDIO, s.r.o., Chládkova 22c, 616 00 Brno. 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno poskytovatelem služby. 
 1. Beru tímto na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele služby nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Brně dne ………………………                               ……………………………………..

                                                                                           jméno a příjmení / podpis

Co je nového

Všechny aktuality
Statika.stabilstudio.cz

nový web o naší další činnosti

Předmětem činnosti Stabil studia nejsou jen pohybové a taneční aktivity,ale i činnost, která se zabývá stabilitou staveb, prezentuje se přesnými výpočty a jasnými doporučeními.

Pokud budete mít čas objevit druhou tvář naše studia, otevřete si nové stránky: https://statika.stabilstudio.cz/

©2017 - STABIL STUDIO, s.r.o. - Taneční škola Brno, Kurzy a lekce cvičení Brno | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek